Liten sten med texten "älskade mamma" inristad ligger på en gravsten.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravplats

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats utan kostnad i 25 år.

Det finns två sorters gravplatser: gravplats med gravrätt och gravplats utan gravrätt.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER GRAVPLATS

De olika typerna av gravplats har olika möjligheter och begränsningar. Det viktigaste när du väljer gravplats är att i största möjliga mån följa den avlidnes önskan. Men det kan också vara bra att fundera över vilket ansvar du som anhörig är beredd att ta vad gäller skötseln av gravplatsen, såväl idag som i framtiden.

GRAVPLATS MED GRAVRÄTT

En gravplats med gravrätt innebär en egen utmärkt grav. Exempel på gravplatser med gravrätt är en traditionell kist- eller urngravplats med gravsten. Gravrätten gäller i 25 år och kan sen förnyas.

Gravrättsinnehavare måste utses
Väljer du en gravplats med gravrätt ska en eller flera levande anhöriga utses till gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för

• vem som får gravsättas på gravplatsen
• hur gravplatsen ska smyckas
• att gravplatsen är i ordning.

Missköts graven kan gravrätten återkallas. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till församlingen.

Att överlåta en gravrätt
Om en gravrättsinnehavare avlider eller andra omständigheter gör att gravplatsen står utan gravrättsinnehavare måste dödsboet eller närmast anhörig meddela kyrkogårdsförvaltningen om förändringen. Gravrätten kan då överlåtas till en annan anhörig till någon som ligger begravd i gravplatsen.

Att återlämna en gravrätt
Som gravrättsinnehavare kan du när som helst välja att avbryta din gravrätt. Ansvaret för gravplatsen går då automatiskt över till församlingen. De fredar gravplatsen i 25 år efter senaste gravsättningen. Efter denna tid kan andra komma att begravas på platsen.

GRAVPLATS UTAN GRAVRÄTT

En gravplats utan gravrätt innebär en gemensam men anonym grav. Exempel på gemensamma gravplatser utan gravrätt är minneslundar och askgravlundar. Du som anhörig har ingen egen gravplats att gå till utan delar platsen med andra anhöriga. Församlingen ansvarar utan kostnad för skötseln.