En vit prydnadsduva sitter på en gravsten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gravsten/gravanordning

Man kan välja att ha gravplatsen utan sten med en enklare utsmyckning och plantering.

Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravanordning på gravplatsen.
Många tror att en gravplats måste ha en sten, men så är inte fallet, det finns flera
alternativ. Man kan välja att ha gravplatsen utan sten med en enklare utsmyckning och plantering. Det finns inga krav på gravsten. Om man ändå väljer att ha gravsten finns vissa bestämmelser.

Gravstenen kan utföras i olika material, men inom gravkvarteret finns bestämmelser om utformning och placering. Detta bör särskilt beaktas då man
väljer gravplats. Anhöriga bör ta god tid på sig efter begravningen och noga tänka igenom de möjligheter som finns.

Man måste ansöka om tillstånd hos församlingen för att få sätta upp en gravsten. Om en stenhuggerifirma anlitas så ombesörjer de ansökan om tillstånd.

Om du själv vill montera gravstenen, kontakta församlingen så ger vi dig råd och informerar om de bestämmelser som gäller.