Komminister

En trygg och nyfiken komminister 100%

Vi är en församling som flitigt har använt musik och teater som viktiga inslag i vår uppgift att sprida budskapet och skapa dialog och samtal. Hos oss finns ett stort engagemang för att fortsätta utveckla formerna för gudstjänst och församlingsliv.  För oss är det viktigt att kyrkan engagerar sig i lokalsamhället och är en av aktörerna som bidrar till vitalitet och utveckling i bygden.

Vi söker en bilburen utvecklingsintresserad präst som vill bidra till att hitta nya sätt att göra den kristna tron levande för vår tids människor.

Du är väl förankrad och grundad i egen tro och bjuder gärna in till samtal om tro och liv. Du tycker om att arbeta med förnyelse och utveckling av gudstjänst och församlingsliv och uppskattar att arbeta strukturerat utifrån mätbara mål.

Du är kommunikativ, intresserad av människor och har en öppenhet för människors olikheter och gåvor. Genom ditt arbete är du med och bidrar till att kyrkan ska vara en aktiv del av lokalsamhället.

Förutom ordinärt församlingsarbete ingår ett aktivt barn- och ungdomsarbete i tjänsten. Församlingen vill arbeta strategiskt och utveckla det diakonala arbetet bland annat med pilgrimsmetodik och andlig vägledning, där du kommer att vara en viktig del.