Foto: Ikon Svenska kyrkan [1125427]

Puzzelbit - Dopet

Ett dop innebär så mycket mer än att vara en fin namngivningsceremoni. Det kan bli en överraskning för många föräldrar som vill döpa sitt barn. Genom dopet välkomnas barnet in i som medlem i Svenska kyrkan och den lokala församlingen. Både barn och vuxna döps i Svenska kyrkan.

Dopsamtal
Inför dopet behövs en kontakt med föräldrarna eller med dopkandidaten om det är en vuxen person. Man bokar tid för dopsamtal i god tid. Församlingar har olika rutiner för detta. Vid samtalet lär prästen känna familjen och barnet och får möjlighet att lyssna till alla de tankar som finns kring tro, tvivel, dop och ansvar.
Tillsammans resonerar man om dopets innebörd och planerar dopgudstjänstens utformning så att alla kan känna sig trygga kring vad som komme att hända. Prästen är ytterst ansvarig för dopgudstjänstens alla moment.

Dop som tonåring eller vuxen
Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De erbjuds en kort undervisning som ofta sker i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

Dop i vatten
Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Även vuxna kan döpas genom nedsänkning, t .ex utomhus. Vattnet är en symbol för rening.

Dopklänning och konfirmandkåpa
Många församlingar har dopklänningar att låna ut till dop. Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i. En vuxen dopkandidat kan erbjudas att använda en konfirmandkåpa eller motsvarande vid dopet.

Församlingens uppgift
Föräldrar na behöver känna kyrkans stöd under barnets uppväxt. Det är församlingens uppgift att vara den miljö där barn, unga och vuxna alltmer får växa i tro.

Källa: Svenska kyrkan