En bebis i dopklänning får vatten på sitt huvud av en präst.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dopgudstjänsten

Dopet har en särskild ordning men utformas i samverkan mellan familj, präst och musiker.

Dopgudstjänsten inleds med musik och vi sjunger en psalm tillsammans. I ett av inledningsorden läser prästen:

I dopet görs inte skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus.

Så frågar prästen om barnets namn och därefter följer en tackbön som inleds:

Gud, tack för livet som du ger oss.
Tack för (namnet).

Bibelläsning om när barn kom till Jesus och han tog emot dem. Så följer en bön, där vi ber att Gud befriar barnet från det som är ont och destruktivt och bevarar det i sin kärlek.

I bibeln läser vi om att Jesus uppmanade sin lärjungar att döpa. Så har vi döpt i den kristna kyrkan alltsedan dess.

Vattnet, en förutsättning för allt mänskligt liv,  hälls i dopfunten och vi ber:

Gud, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.

Tillsammans stämmer vi in i trosbekännelsen och därefter är vi framma vid själva dopet. Prästen döper barnet genom att tre gånger ösa vatten över barnets huvud och säga:

(Namnet), jag döper dig
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Därefter säger prästen följande:

Livets Gud,
uppfyll (namnet) med din heliga Ande,
och hjälp henne/honom 
att dag för dag leva i sitt dop.

Gudstjänsten fortsätter med Välkomnande, Förbön, Herrens bön och Välsignelsen och kan avslutas med Sändningsord.

Förslag på doppsalmer:

21 - Måne och sol

41 - Vem är det som kommer på vägen

248 - Tryggare kan ingen vara

381 - Gud har en famn

382 - Vi tackar dig, vår Skapare

383 - Med vår glädje över livets under

384 - Ett liv ur dina händer

386 - Upp ur vilda, djupa vatten

606 - Det gungar så fint

607 - Jag är hos dig min gud

744 - Barn och stjärnor

791 - Du vet väl om att du är värdefull