1117549 (webb)
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Praktiska råd

Begravningsceremonier kan utformas på olika sätt utifrån olika seder och traditioner.

Anmäla dödsfall
Ett dödsfall anmäls till Skatteverket. De utfärdar gravsättning- och kremeringsintyg som krävs för begravning. Från Skatteverket får man också andra handlingar som registerutdrag (behövs vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (behövs senare vid bouppteckning).

Begravning
En begravning bör ske snarast efter dödsfallet. Det vanligaste är att anhöriga till den avlidne tar kontakt med en begravningsbyrå som i sin tur tar kontakt med församlingens expedition samt anmäler dödsfallet till Skatteverket. Anhöriga har naturligtvis möjligheten att själva ringa till församlingens expedition och boka in en begravning. 

Begravningsbyrå
En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det sker alltid på uppdrag av de anhöriga. Det är de anhöriga som bestämmer vem som ska göra vad.

Medlem i Svenska kyrkan
Om den avlidna har gått ur Svenska kyrkan, men de anhöriga ändå önskar en kyrklig begravning, bör man ta reda på alternativa ceremonier för att respektera den avlidnas val.

Om man ändå väljer att boka en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning utgår det en kostnad. Bokningen måste också godkännas av församlingens kyrkoherde.

Följande tjänster är avgiftsfria och ingår i begravningsavgiften:

 • Lokal för bisättning/visning
 • Lokal för begravningsceremoni (med eller utan kristna symboler)
 • Kremering
 • Gravöppning
 • Gravplats (kist- eller urngrav) för 25 år
 • Gravsättning (alternativt spridning/jordning av aska i minneslund)
 • Vissa transporter

Dödsboet står för följande kostnader:

 • Kista
 • Bärare
 • Minnesstund
 • Transport till bisättning/begravningsceremoni
 • Gravsten
 • Skötsel av den enskilda graven

Gravsättning
Lagen säger att gravsättning av kista och kremering måste ske inom en månad från dödsfallet. Man kan sedan vänta upp till ett år med gravsättningen av urnan. Under tiden förvaras den avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen.

Medling
Det är viktigt att alla efterlevande är överens om hur begravningen ska genomföras. Begravningsbyrån, ditt eventuella trossamfund och kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa dig med råd och information.

Kan ni inte komma överens om det ska vara en kistbegravning eller kremering så kan ni begära en medling av kyrkogårdsförvaltningen. Samma sak gäller om ni inte kan komma överens om var gravsättning ska ske.

Gravskötsel
Man kan ingå avtal med kyrkogårdsförvaltningen om att denna sköter graven mot ersättning. Läs mer om Gravskötsel här.

Att tänka på inför begravning

- Hade den avlidna önskemål om begravningen? Det kan vara både skrivna, t ex genom Vita arkivet eller oskrivna önskemål.

- Var ska begravningen hållas? I en kyrka eller kapell.

- För hur många och vilka ska begravningsceremonin vara? Bara för de närmaste eller även för vänner och bekanta.

- Ska det bara kistbegravning eller akt med urna?

- Ska det vara minnesstund efter begravningsgudstjänsten?

- Typ av gravsättning? Jordbegravning eller kremering.

- Gravplats eller minneslund?

-Var ska den avlidna gravsättas?