Foto: Ikon Svenska kyrkan

Puzzelbit - Fridshälsning

Mitt i gudstjänsten säger prästen ”Herrens Frid vare med er”. Och vi vänder oss mot varandra och säger ”Herrens frid”.

Det kan kännas märkligt att plötsligt efter cirka 35 minuter vända sig mot sin bänkgranne och säga Herrens frid som om man först då kom på att man skulle hälsa  på de som sitter ikring en. Men fridshälsningen har en lång historia och är inget ”nämen hej hej är du också här” utan är kort beskrivet; ett uttryck för gemenskap och en önskan om villighet till att leva försonade, i frid/fred, med Gud och med varandra.

Fridshälsningen växte mer eller mindre spontant fram i Svenska kyrkan från slutet på 1960-talet, men har en har en lång historia och sträcker sig tillbaka till de tidiga kristna gudstjänsterna.