Närbild på två händer som sträcks upp mot himlen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Puzzelbit - Gloria

Som ett svar på kyrie­ropet om förbarmande ljuder i vår gudstjänst änglasången från julnatten.  Orden och sången har funnits med i vår gudstjänst sedan 100-
talet. Gloriat finns med som ett svar på förlåtelsen efter syndabekännelsen. Gloria får symbolisera vår glädje, våra skratt och allt det sköna i livet. Här får vi tacka för allt det som är gott och vackert och för allt som vi får dela med varandra.

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.”  (Luk 2:13-14)

När vi reser oss och sjunger gloria så får vi tacka för allt det i livet som är gott och påminna oss om att Gud sänder sina änglar med bud om goda nyheter.