En svart skylt med texten Minneslund står utomhus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Minneslund

Gravsättningen märks inte ut och askor grävs ner i ett gemensamt gravområde.

I gravområdet finns inga markerade gravar och det upplåts ingen gravrätt. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna. Församlingen ansvarar för all skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick.

Minneslundar finns på samtliga begravningsplatser i Stallarholmens församling; Ytterselö, Överselö och Toresund. Minneslunden är ett helt anonymt gravskick. Anhöriga äger ej rätt att närvara vid gravsättning/spridningen av askan och får inte veta askans placering i minneslunden. Askan kan inte heller flyttas till annan plats.

Samtidigt får alltid efterlevande anhörig en vacker och välansad plats att gå till när de känner behov att besöka graven utan att för den skull behöva planera blommor eller sätta upp gravvård.

Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och kapslat gravljus (engångs, ej i glas/metall) på plats som anvisas. Att sätta ut gravlyktor, krukväxter m.m. är ej tillåtet. Hund får ej medföras inom minneslundens område.

Gravsättning i minneslundarna sker från 1 maj till 31 oktober och sker under värdiga former av kyrkvaktmästare utan närvaro av anhöriga.

Efter gravsättning av askan i minneslund sänder församlingen ett minnesblad till de anhöriga.