Foto: Pixabay

Dop

Till dopet är vi välkomna utan någon motprestation. Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna att döpas.

Vi döps inte för att vi är fromma, snälla eller har bra betyg utan i dopet möter Gud oss med villkorslös kärlek och säger: ”Du är älskad för att du finns, inte för att du presterar.”

Många döps som barn, men unga och vuxna är lika välkomna att döpas. När det gäller barn och ungdomar är det vårdnadshavarna som bestämmer.

Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem och får ta emot nattvarden.

Dopet är ett sakrament som betyder ”helig handling”. Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor.

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa. Dopordningen är samma för alla, oavsett ålder.

Dopet är gratis om dopet hålls i församlingen där ni bor. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. Om man vill ha dop i en kyrka som inte ligger i församlingen där du bor måste du kontakta den församlingen och fråga om möjligheten att ha dop där. Detsamma gäller om du har önskemål att en speciell präst döper dig eller ditt barn, så måste du själv kontakta prästen.

Barndop

Dopet är ett tillfälle att välkomna ett litet barn till livet. Barnets dop hänger inte ihop med föräldrarnas tro och man behöver inte ha kunskap om kristen tro eller vara medlem i Svenska kyrkan för att barnet ska kunna döpas.

Men när ditt barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och får vara del av den kristna gemenskapen. Barnet blir också medlem i Svenska kyrkan. Om det är två vårdnadshavare måste de vara överens om att döpa barnet.

Dopbarnet behöver inte vara bebis. Ett dop är lika fint om barnet har hunnit bli äldre. Syskon kan döpas i samma gudstjänst.

Att döpas som konfirmand

Det är ganska vanligt att unga människor som vill konfirmeras, inte blev döpta som barn. Då går det bra att döpas före konfirmationsgudstjänsten. Om du döps som konfirmand är du själv med och planerar dopet. Du kan också välja en fadder om du vill. 

Att döpas som vuxen

Om du vill döpas som vuxen ska du först lära dig om kristen tro. Det finns särskild undervisning för vuxna. Detta får du mer information om vid bokningen.

Du är, tillsammans med prästen och ev. musikern, själv med och utformar dopgudstjänsten med bibeltexter, böner, psalmer och annan musik. Även som vuxen öser präster dopvattnet på ditt huvud och håller ett doptal.

Dopet kan ske i en vanlig gudstjänst eller i ett litet format där bara du, prästen och några till är närvarande.

Du kan låna en vit kåpa som du bär över dina vanliga kläder, men du kan också döpas i dina vanliga kläder.

Som vuxen kan du också ha dopfadder. 

Dop i krissituation

I en kritisk situation kan personen själv, eller ett barns föräldrar känna det angeläget med ett dop. 

Om krisläget är akut kan en person som själv är döpt genomföra dopet om det är de berördas önskan. Det enda som behövs är vatten, inget annat. Fingrarna doppas i vattnet och rör vid personens huvud tre gånger och säger: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Därefter ska du ta reda på i vilken församling den döpte bor för att informera om dopet. Dopet skrivs in i församlingens dopbok.

Någon sänker en bebis ner i dopfunten medan prästen håller sin hand på barnets huvud.

Boka dop

En härlig och minnesvärd stund med nära och kära.

En kanna vatten står på en dopfunt.

Dopets symboler

Dopklänning, dopvattnet, dopljuset, korstecknet osv.

En bebis i dopklänning får vatten på sitt huvud av en präst.

Dopgudstjänsten

Dopet har en särskild ordning men utformas i samverkan mellan familj, präst och musiker.

Dopklänningar som hänger på galgar.

Dopklänning/kläder

Den vita dopdräkten uttrycker att alla som döpts är jämlika.

1117958 (webb)

Fadder

Ett fint och viktigt uppdrag att finnas som ett extra stöd till barnet.

Förfrågan om dop

Formulär för preliminär bokning eller övriga frågor om dop.

baby-feet-836867_1920

Namngivning

Dopet är inte en ceremoni för namngivning.

En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.

Praktiska råd inför dop

Tips och råd som är bra att tänka på inför, under och efter ett dop.

Läs mer om dop på Svenska kyrkans hemsida

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.