Dop

i Stallarholmens församling

Dopfat Foto: Sven G. Nilsson

Dopet

I dopet bär vi fram våra barn till Gud och Gud visar att han älskar oss människor.
Dopsamtal äger rum ungefär en vecka före dopet och sker vanligen i hemmet, någon gång i församlingshemmet. Finns det syskon är de också med. Man berättar om dopets innebörd och vad som händer i dopgudstjänsten.
I dopet nämner vi barnets namn för att visa att vi tillhör Gud sådana vi är. Dopet synliggör samhörigheten med Gud. Vattnet ger oss liv och vattnet som hälls i dopfunten ger oss en fysisk beröring med Gud.
Det är inte bara barn som döps. Varje år döps också någon i församlingen som vuxen.

När du vill boka tid och plats för dop ring till församlingsexpeditionen 0152-346 40, helst på förmiddagen. Prästen tar sedan kontakt för fortsatt samtal.

Svenska kyrkan - dopet

Dop i vår församling

Döpta år 2020

Döpta år 2019

Döpta år 2018

Döpta år 2017

Döpta år 2016

Döpta år 2015

Döpta år 2014