Någon sitter med ett sånghäfte.
Foto: Kristiina Ruuti /Ikon

Körsång

Sång och musik spelar en stor roll i församlingens verksamhet och gudstjänster.

Vi är en liten församling men har ett rikt utbud av musik vid såväl gudstjänster som i andra verksamheter.

I gudstjänsterna och mässorna är psalmsången en stor och viktig del samt att  musiken finns med som en självklar del vid några av de viktigaste stunderna i våra liv; dop, vigsel och begravning.

I församlingens körer får du kanske träffa nya vänner, sjunga tillsammans och ha roligt. Vi sjunger sånger av olika karaktär, övar enkel sångteknik och tränar i att framträda och samarbeta i grupp.

Kör för barn

Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.

Barnkören

Tycker du det är roligt att sjunga? Kom och sjung tillsammans med andra barn!

Körer för vuxna

Någon sitter med en pärm med notblad.

Mariakören

En blandad vuxenkör för dig med lite mer kör- och sångvana!

Seniorkören

En blandad vuxenkör för dig som tycker om att sjunga tillsammans med andra.