Gudstjänst

Foto: Sven G Nilsson

Kyrkans bekännelse kommer framför allt till uttryck i gudstjänsten. Gudstjänstens uppgift är att göra mötet mellan Gud och människor tydligt. När vi sjunger psalmer, ber tillsammans, döper och firar nattvard talar orden och handlingarna, musiken och rörelserna om vad kyrkan är och tror. Huvuddragen i våra gudstjänster går tillbaka till kyrkans allra första tid.
Gudstjänsten är det innersta i det gudomliga liv som genom kyrkan strömmar ut i världen. I varje församlings gudstjänst finns ett stråk av världsvid gemenskap som lyfter vår längtan och vår bön långt utanför församlingens och landets gränser.
Vi firar gudstjänst därför att Gud vill det. Gud vill umgås med oss, Gud längtar efter att vi tar initiativet till en relation.
Gudstjänstens ärende är att framställa Gud som närvarande, den Gud som öppnar sin famn mot oss och kallar oss att leva öppna för varandra. Gudstjänstens mening är att befria och hela människan.