Foto: Anna Särnå

Föräldra-barngruppen Eken

VÄLKOMNA TILL FÖRÄLDRA-BARNGRUPPEN EKEN
(f.d. Öppna förskolan)

Eken är en mötesplats för barn 0-6 år med föräldrar eller annan vuxen. Vi träffas ute i församlingshemmets trädgård - leker, fikar och  pysslar.
Vuxenfika 10 kr, barn fikar gratis.

Några gånger per termin får vi också besök från biblioteket som bjuder på sagostund.

Ingen föranmälan. Det är bara att komma!
Öppet måndagar kl. 9-11.30 i församlingshemmets trädgård, Ytterselövägen 8 i Stallarholmen.

Kontaktperson: Anna Särnå, församlingspedagog 072-726 26 77, anna.sarna@svenskakyrkan.se

Anna Särnå

Anna Särnå

Stallarholmens församling

Församlingspedadog