Kontakt

Församlingsexpeditionen Ytterselövägen 8, 645 62 Stallarholmen, telefon 0152-346 40, e-post stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se Församlingsexpeditionen är öppen tisdag kl. 9-11, onsdag kl. 13-15 och torsdag kl. 9-11.

Medarbetare

Administratör

Susanne Nordsten

Stallarholmens församling

Administratör

Ekonom/barn- och ungdomsledare

Eva Sköld

Stallarholmens församling

Ekonom/barn- och ungdomsledare

Församlingspedadog

Anna Särnå

Stallarholmens församling

Församlingspedadog

Församlingsvärdinna

Birgitta Karlsson

Stallarholmens församling

Församlingsvärdinna

Komminister

Jean-Luc Martin

Stallarholmens församling

Komminister

Kyrkoherde

Marina Balado

Stallarholmens församling

Kyrkoherde

Kyrkomusiker

Ulla Wester

Stallarholmens församling

Kyrkomusiker

Kyrkvaktmästare

Kent Innerfors

Stallarholmens församling

Kyrkvaktmästare

Mia Johansson

Stallarholmens församling

Kyrkvaktmästare

Astrid Lännström

Stallarholmens församling

Kyrkvaktmästare