Foto: Ikon Svenska kyrkan

Puzzelbiten - vad betyder ...

Här förklarar vi några begrepp inom gudstjänsten