1135245 (webb)
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vanliga frågor om konfirmation

”Jag är osäker på om jag verkligen vill konfirmera mig”

Det går bra att komma med och testa under de fyra första träffarna. Därefter kan du bestämma om du vill fortsätta.

”Måste man tro för att konfirmera sig?”

Nej det behöver man inte. Konfirmationstiden är en tid att få bolla sina egna tankar mot kristen tro och tradition. Man kan alltid ”prov-tro”.

”Måste man vara döpt?”

Ja, innan själva konfirmationsgudstjänsten måste man vara döpt. Prata med någon av oss efter att du påbörjat din konfirmationstid så bokar vi tid för dop.

”Kostar det något att konfirmera sig?”

Det är gratis att konfirmera sig i Stallarholmens församling.

”Varför heter det Äventyrskonfirmation?”

Att tillsammans uppleva saker gör att vi svetsas samman som grupp och lär känna varandra på ett annat sätt.

Några exempel på äventyr som vi kommer att göra tillsammans:

  • Mörkervandring mellan Ytterselö kyrka och församlingshemmet. Om restriktionerna tillåter övernattar vi i församlingshemmet.
  • Paddeltur på Marvikarna (Åkers styckebruk).
  • Turridning på islandshästarna i Edeby.
  • Läger: Om restriktionerna tillåter åker vi på några dagars läger i Sverige. Information kommer senare.

Har du fler frågor om konfirmationen i Stallarholmen? Hör av dig till församlingspedagog Anna Särnå, tfn 072-726 26 77.

Varför konfirmera sig?
För mer information om vad konfirmation är se på Svenska kyrkans hemsida där det finns svar på fler ”vanliga frågor”.