Foto: Jeff Weese /Ikon

Advent och jul

Varför firar vi advent och jul? Och varifrån kommer traditionerna?

Traditioner har vuxit fram under århundranden

Många av julens traditioner har med kristen tro att göra, men inte alla.

Jesus födelse

Allt handlar i grund och botten om att Jesus föddes. Sedan 300-talet efter Kristus har vi firat julen 25 december, men troligen var det inte då Jesus verkligen föddes.

Även fast vår tideräkning utgår från Jesus födelse, vet vi inte säkert vilket år han föddes. Om Jesus föddes under kung Herodes, måste han ha fötts senast år 4 f. Kr.

Om födelsen ska vara förenlig med skattskrivningen, som nämns i evangeliets texter så bör Jesus ha fötts år 7 f. Kr.

Firar kvällen före helgdagen

I Sverige har vi en tradition att fira helgdagsaftnar. Vi börjar t ex att fira julen redan på julafton och midsommar på midsommarafton. Det beror på att helgen börjar klockan sex kvällen före helgdagen enligt gammal tideräkning.

I andra länder är det vanligare att fira jul på juldagen 25 december.

Julklappen

Vi talar om de tre vise männen under julen. De var österländska stjärntydare som hade sett en stjärna, som var ett tecken på att ett kungabarn hade fötts. Stjärntydarna följde stjärnan, som ledde dem till Betlehem. 

Först gick de till palatset och träffade Herodes. Han blev upprörd över att en annan kung skulle ha fötts, och beslutade att låta döda det nyfödda barnet. Han försökte lura de vise männen att komma tillbaka efter besöket hos Jesus, för att avslöja var barnet fanns.

Stjärntydarna fick dock en uppenbarelse i en dröm och valde en annan väg hem. I en dröm fick också Josef reda på att det fanns ett hot mot Jesus, och familjen tvingades fly.

Stjärntydarna fann Jesusbarnet och gav honom gåvor – guld, rökelse och myrra.

Jultomten

Jultomten i Sverige är en blandning av den gamla gårdstomten och en ärkebiskop som levde i slutet av 200-talet och som var känd för sin givmildhet. Efter sin död helgonförklarades han och blev känd som Sankt Nikolaus. Han har namnsdag 6 december.

Julgranen

Långt innan det blev vanligt med julgranar inomhus i Sverige ställde många granar vid ytterdörren. Granarna var kvistade och hade bara en granruska kvar i toppen.

Granarna var ett tecken på julfrid, men man trodde också att de gav ett skydd mot farliga makter.

Adventsstjärnan

Nu för tiden tänder vi adventsstjärnor som påminner om stjärnan som lyste över Betlehem där Jesus föddes.

Traditionen att pynta med adventsstjärna härstammar från herrnhutismen, en religiös kristen rörelse från Tyskland. Vid stora firanden, som första advent, satte man upp en lysande stjärna för att fira.

Efter ett tag blev tillverkningen av stjärnorna en del av det årliga julpysslet. Stjärnan spreds med herrnhutismens missionärer och nådde Sverige under 1910-talet.

Adventsljusstaken

Adventsljusstaken kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Ersta diakoni i Stockholm lade grunden till adventsljusstaken så som vi känner till den idag. Där började man tända ljus i en s.k. adventsgran, en gran smyckad med 28 ljus. Sju ljus tändes varje adventssöndag.

Utifrån adventsgranen skapades adventsljusstaken – en ljusstake med sju ljus för varje dag i veckan under advent och en ljusstake med fyra ljus för varje söndag i advent.