Våra kyrkor

Foto: Sven G Nilsson

Toresunds kyrka

härstammar liksom Ytterselö och Överselö kyrkor från 1100-talet. Den skiljer sig från de flesta andra kyrkor genom att den saknar tornspira vilken revs 1806 -1808. 1908 fick kyrkan genomgå en hårdhänt restaurering som sopade bort mycket av den medeltida prägeln. Under de senaste renoveringarna har dock mycket gjorts för att dämpa intrycken från förra sekelskiftet.
I Toresunds kyrka har vi omvandlat Mariakoret till Altare för jordens barn.

 

 

 

Foto: Sven G Nilsson

Ytterselö kyrka

har sina rötter i 1100-talet. Den är präglad av herrskapen på Mälsåker. Här finns två gravkor, ett från 1650 och det andra från 1728, vilket utgör högkoret. Båda härstammar från släkten Soop.
Dopfunten är mycket märklig. Den är huggen i sandsten och tillhör en liten exklusiv grupp dopfuntar gjorda i Mälardalen mot slutet av 1100-talet. Snett ovanför denna är bilden av Madonnan med barnet placerad, en träskulptur från 1400-talet. Den flankeras av två änglaskulpturer, vilka ursprungligen krönt senmedeltida processionsstavar.
Triumfkrucifixet är från tiden omkring 1510 och är samtida med kyrkans största sevärdhet, ett altarskåp från Antverpen. Det har Maria som centralfigur, flankerad av Sörmlands två apostlar Eskil och Botvid. Det har konserverats 1998 och framstår idag i en betagande lyster. Sagda år blev hela kyrkan restaurerad och fick då en ny färgsättning både invändigt och utvändigt.
Koret får en särprägel också genom fönstrens glasmålningar, gjorda vid en tidigare restaurering (1929) av den kände konstnären Einar Forseth.

 

Foto: Sven G Nilsson

Överselö kyrka

är belägen på nordvästra delen av Selaön i Mälaren, och uppfördes i början av 1200-talet, troligen på den plats där det tidigare funnits en träkyrka. Ett stort antal runstenar minner om att människor under lång tid varit bofasta på ön. Mälaren var en naturlig färdväg och Selaön en god samlings- och viloplats för de människor som drog i österled.
Bland kyrkans dyrbara medeltida inventarier återfinns dopfunten huggen i sten, en ljuskrona i järn, utförd av okänd mästare, samt den berömda Överselömadonnan utförd i ek av en gotländsk träsnidare. Madonnan finns att köpa som glaslykta.
Överselö vackra kyrka är rikt utsmyckad av kalkmålare som under 1400-talet vandrade i Mälardalen och prydde våra kyrkor med olika bibliska motiv. Målningarna i Överselö kyrka är utomordentligt skickligt utförda och föreställer bl.a. i korvalvet, en Treenighetsbild, som visar hur Fadern håller fram den offrade Sonen. Övriga korvalv är prydda med bilder av apostlar, nordiska och internationella helgon samt de fyra evangelisternas symboler.

 

 

Altartavlan i Franciskuskapellet
Foto: Sven G Nlsson

Franciskuskapellet

Församlingshemmets hjärta är Franciskuskapellet som invigdes år 1986 av biskop Tord Simonsson. Det är ett fint litet gudstjänstrum som använts flitigt genom åren. Här har barngrupperna sina små andakter och här samlas arbetslaget för att inleda sina möten med bön. Här firas högmässa och andra församlingsgudstjänster.
Många är de barn som blivit döpta i Franciskuskapellet och även vigselpar är välkomna hit.
Det går också mycket bra att bara slinka in när församlingshemmet är öppet och sitta i kapellet i stillhet en stund