Kyrkor och sevärda inventarier

Foto: Sven G Nilsson

Ytterselö kyrka

har sina rötter i 1100-talet. Den är präglad av herrskapen på Mälsåker. Här finns två gravkor, ett från 1650 och det andra från 1728, vilket utgör högkoret. Båda härstammar från släkten Soop.
Dopfunten är mycket märklig. Den är huggen i sandsten och tillhör en liten exklusiv grupp dopfuntar gjorda i Mälardalen mot slutet av 1100-talet. Snett ovanför denna är bilden av Madonnan med barnet placerad, en träskulptur från 1400-talet. Den flankeras av två änglaskulpturer, vilka ursprungligen krönt senmedeltida processionsstavar.
Triumfkrucifixet är från tiden omkring 1510 och är samtida med kyrkans största sevärdhet, ett altarskåp från Antverpen. Det har Maria som centralfigur, flankerad av Sörmlands två apostlar Eskil och Botvid. Det har konserverats 1998 och framstår idag i en betagande lyster. Sagda år blev hela kyrkan restaurerad och fick då en ny färgsättning både invändigt och utvändigt.
Koret får en särprägel också genom fönstrens glasmålningar, gjorda vid en tidigare restaurering (1929) av den kände konstnären Einar Forseth.