Kyrkoråd

Mandatperioden 2022-2025 i Stallarholmens församling.

Kyrkorådet är utsett av kyrkofullmäktige och för församlingens styrelse. Kyrkorådet handhar församlingens ekonomi och förvaltar dess egendomar. De anvarar också för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda; fira gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni och mission.

Kyrkorådet i Stallarholmens församling består av sex ledamöter och tre ersättare och sammanträder ca 10 gånger/år. Kyrkoherde Marina Balado är självskriven ledamot.

Ordinarie

Anne Falk, vice ordförande

Christina Klingspor

Clara Wester

Maria Hjernerth, ordförande

Monika Andersson

Peter Vårenius

Ersättare:

1. Björn Karlsson

2. Ylva Gustafsson Höjer

3. Susanne Landin