Kyrkoårets liturgiska färger

Kyrkoårets fem färger är vitt, violett, grönt, rött och svart. De syns på textilier, blommor och på prästens kläder.

Vitt – glädje, renhet
Den vita färgen symboliserar glädje och renhet, känslor som lyfts fram under första advent, jul och tiden efter påsk.  

Violett – bot, ånger
Violett eller lila är botens och ångerns färg. Den symboliserar förberedelse och syns därför under advent i väntan på julen och under fastan i väntan på påsken.

Grönt – växande, mognad
Grönt symboliserar hopp, växande och mognad. Det handlar om att växa andligt och hitta en djupare mening i sin tro. Grönt används under stora delar av trefaldighetstiden.

Rött – blod, kamp
Blodets, kampens och martyrernas färg är röd. Den används vid de helger som påminner om apostlarna. Den röda färgen symboliserar också Den helige Anden.

Svart – sorg, död
Svart är sorgens färg och används i kyrkan på Långfredagen till minne av Jesu korsfästelse och död.

Dessa kläder på prästen/diakonen samt dessa textilier i kyrkorummet har färger som visar kyrkoårets budskap vid olika tider:

Klädsel:

Mässhaken (består av ett fram- och ett bakstycke, öppen i sidorna och endast sammanfogad med axelsömmar). Mässhaken ska bäras när man firar nattvard.

Stolan (ett brett textilband som bärs över alban) som bärs av både präster, diakoner och biskopar på olika sätt följer kyrkoårets liturgiska färger.

I kyrkorummet:

Altarets textilier

Antipendium - kallas den textil som täcker altarets framsida. Ordet är latin och betyder ”det framförhängande”. Antependiets färg varierar som regel med kyrkoårets färger.

Altarbrun - kan användas istället för, eller tillsammans med, ett antependium. Altarbrun är en smal textilbård som hänger från altarets överkant. Den kan antingen ha alla kyrkoårets färger och användas året om, eller ha en färg och byts enlig kyrkoårets schema.

 

Nattvardens textilier

Bursa - är ett fodral som är som en tygklädd pärm där corporalet (duk av linne läggs på altaret som nattvarden dukas upp på). Färgen på tyget följer ofta kyrkoårets färger.

Kalkkläde - är ett tygstycke som vilar över nattvardsservisen för nattvarden dukas upp. Har ofta samma tyg/färg som övriga textilier i kyrkorummet.