Siluetten av ett brudpar som pussas.
Foto: Anneli Dufa /Ikon

Kyrklig välsignelse

För dem som ingått äktenskap borgeligt, i Sverige eller utomlands.

Har du och din partner gift er borgeligt kan ni ändå få ert äktenskap välsignat i kyrkan.Till skillnad från vigselgudstjänsten har denna välsignelse inget juridiskt moment. Gudstjänsten utformas som en vigsel med bibelläsning och bön, med undantag för frågorna, löftena och ringväxlingen. Prästen förklarar inte heller paret för äkta makar, då detta redan är gjort.

Det utgår ingen avgift för medlemmar. Välsignelsegudstjänsten i kyrkan är gratis om minst en i paret är medlem i Svenska kyrkan. Präst, musiker och vaktmästare ingår. 

Välsignelsegudstjänsten kan göras festlig, i närvaro av släkt och vänner. Den kan också hållas med bara er själva och prästen närvarande.

Några veckor före välsignelsegudstjänsten tar prästen kontakt med er som par för att boka in ett samtal då ni väljer musik, sång och övrig utformning av välsignelsen.

Välkommen att ta kontakt med församlingsexpeditionen för bokning.

Kontaktuppgifter till Stallarholmens församling

Post- och besöksadress: Ytterselövägen 8, 645 62 Stallarholmen

Tfn: 0152-346 40

Öppettider: Måndag-torsdag kl 10:00-15:00 (lunchstängt kl 12-13). Fredag kl 10:00-12:00.

E-postadress: stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se