Meny

Nordmarkens pastorat

Stå på modets sida. Fasteaktionen Act Svenska kyrkan 23 feb- 5 april

I årets fasteaktion uppmärksammas alla människors rätt att leva ett liv i trygghet och säkerhet i frihet från våld. Många människor lever i kontexter där våld normaliserats. Men våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera. Tillsammans har vi makten, modet och styrkan att agera

                           Återblickar från våra aktiviteter.