Meny

Nordmarkens pastorat

Ett erbjudande till dig som vill delta i gudstjänst men inte vill gå ut.

Söndagsgudstjänsten i Karlstads domkyrka sänds live. Klicka här för att titta varje söndag 11.00. Här kommer du också att hitta gudstjänsterna i efterhand så du kan titta när du vill.

Klicka här för att se gudstjänst.

Stå på modets sida. Fasteaktionen Act Svenska kyrkan 23 feb- 5 april

I årets fasteaktion uppmärksammas alla människors rätt att leva ett liv i trygghet och säkerhet i frihet från våld. Många människor lever i kontexter där våld normaliserats. Men våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera. Tillsammans har vi makten, modet och styrkan att agera

                           Återblickar från våra aktiviteter.