Nordmarkens pastorat

I vardag och helg, glädje och sorg finns vi här för varandra - mitt i livet som det är. Varmt välkommen till Svenska kyrkan i Årjängs kommun och våra åtta församlingar.

Henrik och Fredriks minnesfond

Barn och unga upp till 18år i Silbodals församling kan söka hjälpmedel ur Henrik och Fredriks minnesfond. 

Ansök senast 5 april 2024 till susen@telia.com 

För kondoleanser till Henrik och Fredriks minnesfond hänvisas ni till Årjängs begravningsbyrå 0573-100 83. 

Vi söker en komminister!

Vi söker nu en komminister till Nordmarkens pastorat, är detta något för dig? Sök! 

Läs mer om tjänsten här:
Komministertjänst i Nordmarkens pastorat

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Svenska kyrkan har hittills inga uppgifter om att angreppet syftade till att komma över personuppgifter eller att några personuppgifter missbrukats. Angriparen har inte tagit sig in i Svenska kyrkans medlemsregister, men kan ha haft tillgång till en begränsad mängd information från andra it-system och arbetsdatorer.  

Detta har hänt

Den 23 november 2023 upptäckte Svenska kyrkan att en obehörig part fått tillgång till ett antal it-system och arbetsdatorer. Den obehöriga parten spred en skadlig kod i systemen, krypterade data och laddade ner filer. Kyrkan anlitade ett team av säkerhetsexperter. De konstaterade att det rörde sig om en ransomware-attack, där angriparen tar kontroll över organisationens system och begär en lösensumma för att låsa upp dem.   
 
Personuppgifter i kyrkans it-miljö berör kyrkans personal, medlemmar, förtroendevalda och bidragsgivare. Efter analys konstaterar Svenska kyrkan att den obehöriga parten kan ha fått åtkomst till uppgifter om  

 • personer som kontaktat kyrkan i olika ärenden, till exempel medlemsfrågor eller för att boka lokal, dop, vigsel eller begravning 
 • personer som haft kontakt med Svenska kyrkan i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten
 • vuxna som deltar i kyrkans verksamhet, som körer, musikensembler eller föräldragrupper  
 • barn som deltar i kyrkans barnverksamhet  
 • ideella medarbetare  
 • kandidater till kyrkliga val  
 • tidigare anställda i Svenska kyrkan.

Berörda personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, personnummer, medlemskap i Svenska kyrkan och i vissa fall civilstånd. För ideella medarbetare kan porträttbilder finnas bland personuppgifterna. För kandidater till kyrkliga val förekommer även uppgift om kyrkopolitisk åsikt (nomineringsgrupp). För den som fått utbetalningar från Svenska kyrkan förekommer kontouppgifter. 

Detta har kyrkan gjort och gör

När Svenska kyrkan upptäckte incidenten vidtogs omedelbart åtgärder för att skydda it-system och data. Det innebar bland annat att kyrkan stängde ned all åtkomst till berörda system, bytte samtliga lösenord och återinstallerade de drabbade arbetsdatorerna. Teamet av experter hjälpte till att begränsa, åtgärda och utreda incidenten. Arbetet fortsätter för att identifiera och införa ytterligare säkerhetsåtgärder för att förhindra liknande dataintrång i framtiden.

Incidenten har rapporterats till Integritetsskyddsmyndigheten och polisen.  

Generella tips på hur du skyddar dina personuppgifter

Cyberangrepp och stöld av personuppgifter är tyvärr inte ovanligt. Den som till exempel kommer över personnummer kan försöka använda informationen för bedrägeri och identitetsstöld. Känsliga uppgifter som kyrkopolitisk åsikt kan få spridning och kanske missbrukas. Här är några tips på vad du själv kan göra för att skydda dina personuppgifter: 

 • Betrakta oväntade meddelanden där du ombeds ge ut inloggningsuppgifter, ekonomisk eller annan personlig information som bedrägeri.
 • Undvik att klicka på länkar eller ladda ner bilagor från oväntade e-postavsändare eller misstänkta e-postmeddelanden.  
 • Spärra obehörig adressändring hos Skatteverket och obehörig vidaresändning eller lagring av post hos Adressändring. Detta för att ingen annan än du ska kunna ändra din adress.
 • Registrera digital brevlåda (exempelvis Kivra) för att få snabb information om kreditupplysning. Kreditupplysning sker som oftast vid fakturaköp och kan vara en indikator på att någon använder dina personuppgifter.  
 • Kontakta polisen vid misstanke om försök till brott. 

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att vända dig till din församling. För allmänna frågor kan du vända dig till Svenska kyrkan via e-post: ciso@svenskakyrkan.se alternativt skicka brev till Rättsavdelningen, Trossamfundet Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala. Du kan även läsa vanliga frågor och svar på Svenska kyrkans webbplats.  

Frågor och svar

Varför har det tagit två månader att informera oss drabbade om incidenten?

Utredningen efter cyberangreppet har tagit tid. Vi behövde ta reda på vad som hänt i många it-system som finns hos en mängd olika delar av kyrkan. I december informerade vi anställda vars personuppgifter kan ha hamnat i orätta händer. Nu informerar vi allmänheten då vår stora informationskanal Svenska kyrkans webbplats är igång igen.

Vad innebär det att angriparen ”kan” ha fått åtkomst till personuppgifter?

Utredningen efter angreppet visar vilka it-system som angriparen har varit inne i och försökt hämta information. Kyrkan informerar om vad det är möjligt att angriparen har fått tag på – även om vi inte säkert vet att hen har det.

Vad kan angriparen göra med mina personuppgifter?

Om man har uppgifter om någon annan kan det vara lättare att låtsas vara den personen och försöka göra bedrägerier av olika slag. Om det dessutom finns information som är väldigt känslig för den enskilde kan angriparen försöka sig på utpressning.

Varför har kyrkan gjort en lista över vad jag själv kan göra för att skydda mina personuppgifter? Vad händer om jag inte gör det?

Kyrkan vill tipsa om några generella åtgärder som du kan göra för att skydda dig och dina personuppgifter. Eftersom det tyvärr inte är ovanligt med cyberangrepp är det bra att bli påmind om vad man kan göra för att skydda sig. Om du inte vidtar åtgärder är du mer oskyddad.

Vad gör Svenska kyrkan för att undvika att angriparen utnyttjar mina personuppgifter?

Vi har varit noga med att begränsa vilka uppgifter vi har om personer och att skydda dem både med tekniska och med organisatoriska åtgärder. Vi förstärker också detta skydd nu i ljuset av vad vi lärt oss efter kontakten. Men vi kan dessvärre inte göra något för att undvika att uppgifter som tagits från oss utnyttjas.

Vilka system har angriparna tagit sig in i?

Angriparen har angripit Svenska kyrkans centrala datahall. Av säkerhetsskäl avslöjar vi inte exakt vilka system vi använder för olika processer och inte heller vilka angriparen tagit sig in i. Vi har dock kunnat utesluta de system som hanterar Svenska kyrkans medlemsregister.

Är Svenska kyrkans datasystem skyddade nu eller kan liknande hända igen?

Våra system hade ett gott skydd och det bidrog till att cyberangreppet kunde avbrytas snabbt. Svenska kyrkans it-miljö har nu fått ett ännu bättre skydd. När det gäller it-säkerhet är det hela tiden en fråga om att upptäcka nya hot och hitta sätt att skydda sig mot dem. Potentiella angripare söker på samma sätt efter nya sårbarheter och sätt att utnyttja dem. Vi arbetar för att förbättra säkerheten kontinuerligt. 

Hemsidan är under ombyggnad

Under en tid framöver kommer hemsidan vara under ombyggnad. Därav kan det vara sämre uppdateringar med affischer och bilder. 

Alla aktiviteter och gudstjänster finns i Kalendern längst ner på sidan. Ring gärna kyrklinjen på 0573-136 50 för uppdaterad information vad som sker i pastoratet varje vecka. 

Helgmålsringning från Töcksmarks kyrka

För er som vill se SVT:s helgmålsrigning från Töcksmarka kyrka, så kommer länken här! 

Helgmålsringning från Töcksmarks kyrka

Tillfälliga säkringar av gravstenarna

På flera kyrkogårdar arbetar vi med att stötta de gravstenar som inte är godkända vid våra gravstenskontroller. Detta är för att skapa en säker miljö för både arbetare och besökare. Klicka här för att läsa mer om denna åtgärd.

Söka gravrättsinnehavare

De gravar där vi saknar gravrättsinnehavare har försetts med en svart skylt där anhöriga uppmanas att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Här kan du läsa mer om arbetet att leta efter gravrättsinnehavare.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Gudstjänster från Karlstad domkyrka, SVT och Sveriges radio

Många församlingar och pastorat sänder gudstjänster digitalt. Här hittar du länkar till gudstjänster i Karlstads domkyrka, tv och radio.

Tidningen kyrknytt

Vår tidning Kyrknytt kommer ut fyra gånger per år och innehåller informaiton om kommande händelser men även tillbakablickar. Klicka här för att läsa Kyrknytt!