Blomskogs vita kyrka med grönskande kyrkogård.

Blomskogs kyrka

Blomskogs kyrka är stilmässigt inspirerad av äldre svensk byggnadstradition. Kyrkan har en medeltidskaraktär både i sin exteriör och interiör. Den nuvarande kyrkan stod klar 1929, men det har funnits kyrka i Blomskog sedan 1600-talet.

Efter flera års diskussion om placeringen uppfördes den nuvarande kyrkan under åren 1928-29 inom det nya kyrkogårdsområdet strax ovanför järnvägen och ersatte då den gamla kyrkan som brann 1923. Från början var avsikten att det skulle bli en träkyrka som den gamla, då pastoratet hade gott om skog. Men under tiden diskussionen pågick byggdes järnvägen som skar rakt igenom det aktuella området. Denna möjlighet till förenklade transporter medverkade sannolikt till det slutliga beslutet att kyrkan skulle uppföras av tegel.

Den nya kyrkan är en så kallad långskeppskyrka med skiffertak. Över ingången mot väster reser sig det smäckra tornet med koppartak, ca 39 m över markplanet. Från kyrktrappan har man en god utsikt över den nya och gamla kyrkogården med det vackra Blomskogstjärnet i bakgrunden.