Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdarna i Nordmarkens pastorat sköts av vår kyrkogårdsförvaltning. Hos kyrkogårdsförvaltningen kan du få hjälp med t.ex. gravskötsel. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar!

Gravskick och gravplats

Ett av de sista valen som görs för en person handlar om var och hur personen ska begravas. Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Här kan du läsa om olika typer av gravplatser och gravskick.

Söka gravrättsinnehavare

De gravar där vi saknar gravrättsinnehavare har försetts med en svart skylt där anhöriga uppmanas att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Här kan du läsa mer om arbetet att leta efter gravrättsinnehavare.

Vi finns på sociala medier, följ oss gärna!

Facebook: Kyrkogårdsförvaltningen i Nordmarkens pastorat

Instagram: nordmarkenskyrkogardar