Östervallskogs församlingsråd

Ordinarie ledamöter:   

  • Lena Bryngelsson, ordförande  lena.bryngelsson@svenskakyrkan.se
  • Tommy Persson
  • Birgitta Haugbak    
  • Harrieth Nilsson
  • Lilli-Ann Ringsby    
  • Lena Moen
  • Marit Lundby-Bohlin    
  • Jens Bohlin

Ersättare:

  • Helny Parklund
  • Margareta Persson.

Församlingspräst: Nils Anshelm
 0573-13609
nils.anshelm@svenskakyrkan.se