Foto: Alex & Martin / IKON

Dop, konfirmation, bröllop, begravning

Vi finns med er genom hela livet.

En man och en liten flicka tänder ett dopljus i kyrkan.

Dop

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. Dopet är en kärlekshandling. Man kan likna det vid att Gud omfamnar den som döps och lovar att alltid vara nära honom eller henne, vad som än sker, under livets alla dagar. Läs mer om dopet här.

Konfirmation

När du fyller 14 år bjuder vi in till konfirmation. Vi har årligen konfirmandgrupper i Sibodals och Töcksmarks församling samt vartannat år även i Holmedal-Karlandas församling. Läs mer om konfirmation här.

Bröllop

Bröllop är ett minne för livet. Välkommen att boka en av våra kyrkor för er vigsel. Läs mer om vigsel här.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Läs mer om begravning här.