Församlingsråd

Alla församlingar inom pastoratet har ett församlingsråd. Församlingsrådet väljs av kyrkofullmäktige.