Trankils kyrkogård

MYCKET VÄRDEFULLA GRAVVÅRDAR PÅ TRANKILS KYRKOGÅRD

Kvarter 1

3.Ga.01.11 Johan Elof Wittfält

3.Ga.01.71-72 Helga G. Pettersson. Thorsten Yngve Holg. Pettersson

Kvarter 2

3.Ga.02.28-33 Erik

3.Ga.02.38 S.D. Mellqvist

3.Ga.02.39 Gustaf Erik Lundström

3.Ga.02.42-43 Adolf, Angelina Nilsson

3.Ga.02.107 Nils Danielsson

3.Ga.02.107-110 Maria Andersdotter, Jordan Nilsson 

3.Ga.02.111-112 Claes, Augustina Nilsson

3.Ga.02.148-153 Emma Viktoria, Karl Albert Pihlström

Kvarter 3

3.Ga.03.43-45 Jacob, Lisa Johansson

3.Ga.03.50 Hilding Andersson

3.Ga.03.61-62 J. Jordansson, Laura Sofia Nilsson

3.Ga.03.63-64 Frans, Klara Gabrielson

3.Ga.03.65 Gustaf Jordanson

3.Ga.03.83-84 Stig Tore, Evald, Elin Jansson

3.Ga.03.96-98 Familjegraf A. Jordansson

3.Ga.03.99-100 Sara Hansdotter, Petter Persson

3.Ga.03.111-113 C. Renström

Kvarter 4

3.Ga.04.18-21 Anders Pettersson. Anna Stina Pettersson

Kvarter 5

3.Ga.05.18-20 A. R. Richenberg

Kvarter 7

3.Ga.07.20-21 A. Maria Larsson

Kvarter 9

3.Ga.09.74-75 Joel Wil. Albinsson

Kvarter 10

3.Ga.10.62 Albina Olsson, Joel Albinsson, Ruth Maria Olsson

3.Ga.10.93-94 Oskar, Frida Persson

3.Ga.10.139-140 Karl E. Nilsson

Kvarter 11

3.Ga.11.19-20 Herman, Alma Andersson

Vid bårhuset

Gravvård 1 och 2

Söder om kyrkan

Gravvård 3

Gravvård 4

Gravvård 5

Smideskors

Se information om alla utvalda smideskors.

VÄRDEFULLA GRAVVÅRDAR PÅ TRANKILS KYRKOGÅRD

 
3 Ga 01 22-24
3 Ga 01 46-47
3 Ga 01 65-67
3 Ga 02 1-2
3 Ga 02 21
3 Ga 02 24
3 Ga 02 50-52
3 Ga 02 54
3 Ga 02 84
3 Ga 02 101-104
3 Ga 03 1
3 Ga 03 2
3 Ga 03 9
3 Ga 03 20
3 Ga 03 33-34
3 Ga 03 59-60
3 Ga 03 94-95
3 Ga 04 8-10
3 Ga 04 23-24
3 Ga 04 55-56
3 Ga 04 68-70
3 Ga 05 1-3
3 Ga 05 7-8
3 Ga 06 3
3 Ga 06 5
3 Ga 06 22
3 Ga 07 51-52
3 Ga 08 117-118
3 Ga 10 73-74
3 Ga 10 82-83
3 Ga 10 100-101
3 Ga 10 142