Skötsel och plantering

Alla gravstenar är privat egendom och det är därmed gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och se till att gravstenen inte utgör något problem mot arbetsmiljön och säkerheten vid gravplatsen. 

Som anhörig (gravrättsinnehavare) kan man välja att sköta gravplatsen själv eller överlåta delar av arbetet till oss på kyrkogårdsförvaltningen.
Skötsel av den enskilda graven bekostas inte av begravningsavgiften, därför tar vi ut en avgift för denna tjänst. 

Klicka här för att komma till gravskötselbroschyren.


Kostnader för gravskötsel 2021

   Gravskötsel med sommarblommor

 • Vasplatta med planteringshål 250 kr/ år
 • Gravplats med blomsterlist upp till 20*40cm: 575 kr / år
 • Gravplats  med blomsterlist upp till 40*80cm: 790 kr / år
 • Gravplats med blomsterlist större än 40*80cm: 1 150 kr / år

  I gravskötsel ingår:
  Byte av jord, gödsling.
  Sommarblommor.
  Ogräsrensning och putsning av sommarblommor.
  Borttagning av vissna snittblommor.
  Bevattning vid behov. Vid vattenbrist minskas bevattningen.
  Borttagning av växterna på hösten.
  Täckning med granris/gravdekoration till allhelgona.
  Skötsel av grusgrav.

Gravskötsel med perenner

 • Plantering och skötsel av perenner 220 kr / år
  Plantering, vattning och ogräsrensning

skötsel av grusgrav

 • Skötsel av grusgrav (endast grus) 400 kr / år
  Prydnadskrattning avrje vecka och ogräsrensning
 • Skötsel av grusgrav inkl. blomsterlist: kostnaden för skötsel av grus 400 kr + kostnaden för vald blomsterlist (se ovan).


Prydnader

 • Vårplanering med penséer 150 kr
 • Påsklilja 60 kr / st
 • Ljung 50 kr / st
 • Gravdekoration till allhelgona 150 kr
 • Blombukett efter årstiden 100 kr eller 200 kr
 • Ljuständning inkl. lån av gravlykta 50 kr / st

Övriga tjänster

 • Byte/påfyllning av gödslad planteringsjord i rabatt 100 kr
 • Igenläggning av planteringsyta 200 kr
 • Grusning av gravplats upp till 4 kvm 400 kr
 • Tvättning av gravsten 300 kr / timme

Klicka här för att beställa gravskötsel direkt

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen

Telefonnummer: 0573-136 10

Telefontid: Måndagar och onsdagar 9:30-11:30

E-post: nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se 

OBS! Nordmarkens pastorat anpassar verksamheten p.g.a. pandemin. Kyrkogårdsexpeditionen är stängd för fysiska besök men det går bra att ringa eller maila oss.