Skötsel och plantering

Vill du ha själva med planering? Vi erbjuder olika tjänster av gravskötsel. Klicka här för att läsa mer!

Alla gravstenar är privat egendom och det är därmed gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och se till att gravstenen inte utgör något problem mot arbetsmiljön och säkerheten vid gravplatsen. 

Som anhörig (gravrättsinnehavare) kan man välja att sköta gravplatsen själv eller överlåta delar av arbetet till oss på kyrkogårdsförvaltningen.
Skötsel av den enskilda graven bekostas inte av begravningsavgiften, därför tar vi ut en avgift för denna tjänst. 

Klicka här för att komma till gravskötselbroschyren för 2024.


Kostnader för gravskötsel 2024

   Gravskötsel med sommarblommor

 • Vasplatta med planteringshål 270 kr/ år
 • Gravplats med blomsterlist upp till 20*40cm: 620 kr / år
 • Gravplats  med blomsterlist upp till 40*90cm: 800 kr / år
 • Gravplats med blomsterlist större än 40*90cm: 1 200 kr / år

  I gravskötsel ingår:
  Byte av jord, gödsling.
  Sommarblommor.
  Ogräsrensning och putsning av sommarblommor.
  Borttagning av vissna snittblommor.
  Bevattning vid behov. Vid vattenbrist minskas bevattningen.
  Borttagning av växterna på hösten.
  Täckning med granris/gravdekoration till allhelgona.
  Skötsel av grusgrav.

Gravskötsel med perenner

 • Plantering och skötsel av perenner 240 kr / år
  Plantering, vattning och ogräsrensning

Skötsel av grusgrav

 • Skötsel av grusgrav (endast grus) 430 kr / år
  Prydnadskrattning avrje vecka och ogräsrensning
 • Skötsel av grusgrav inkl. blomsterlist: kostnaden för skötsel av grus 430 kr + kostnaden för vald blomsterlist (se ovan).


Prydnader

 • Vårplanering med penséer 160 kr
 • Påsklilja 65 kr / st
 • Ljung 55 kr / st
 • Gravdekoration till allhelgona 190 kr
 • Blombukett efter årstiden 100 kr eller 200 kr
 • Ljuständning inkl. lån av gravlykta 55 kr / st

Övriga tjänster

 • Byte/påfyllning av gödslad planteringsjord i rabatt 110 kr
 • Igenläggning av planteringsyta 220 kr
 • Grusning av gravplats upp till 4 kvm 430 kr
 • Tvättning av gravsten 300 kr 
  (Priset gäller för gravsten med höjd upp till 120 cm. Vid större garvstenar lämans offert)

Klicka här för att beställa gravskötsel direkt

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen

Telefonnummer: 0573-136 10

Telefontid: Måndagar och onsdagar 9:00-12:00

E-post: nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se 

Tel. 0573-136 00
E-post: nordmarkens.pastorat@svenskakyrkan.se 

Besöksadress:
Silbodals församlingshem
Storgatan 8
672 31 Årjäng

Postadress:
Box 106
672 23 Årjäng