Foto: Linda Mickelsson / IKON

Våra verksamheter

Vi har verksamhet för alla åldrar. Vi har ett flertal barngrupper, körer, walk ´n talk och syföreningar. Här kan du läsa mer om våra verksamheter och mötesplatser.

Barn och ungdomar

Vi leker, pysslar, åker på utflykter och läger. Har olika projekt och deltar i gudstjänster. Vi berättar om de kristna högtiderna och samtalar om viktiga saker.

Diakoni - hjälp och stöd

Till en diakon kan man vända sig för att få hjälp och stöd i livets alla skeden och samtala om livets alla frågor och funderingar. Inga frågor är för små, eller för obetydliga. Vi vill finnas där för dig just när du behöver det.

Musik hos oss

Vill du vara med att sjunga i en kör eller bara gå på en av våra konserter? Här finns en kör för alla. Vi har ofta musikgudstjänster med vacker musik som förgyller. Vi har något för alla!