Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Som medlem i Nordmarkens pastorat har du rätt att delta i kyrkovalen och påverka beslutsfattandet inom församlingen. Det är en möjlighet att göra din röst hörd och vara med och forma pastoratets och församlingarnas framtid. Håll utkik efter information om kommande kyrkoval och hur du kan delta.

Församlingsråd

Alla församlingar inom pastoratet har ett församlingsråd. Församlingsrådet väljs av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom pastoratet och väljs genom kyrkovalet vart fjärde år.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och utses av kyrkofullmäktige.