Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen

Telefonnummer: 0573-136 10

Telefontid: Måndagar och onsdagar 9:30-11:30

E-post: nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se 

OBS! Nordmarkens pastorat anpassar verksamheten p.g.a. pandemin. Kyrkogårdsexpeditionen är stängd för fysiska besök men det går bra att ringa eller maila oss.

  Kyrkogårds-och fastighetschef

 • Peter Söderback

  Nordmarkens pastorat

  Kyrkogårds-och fastighetschef

  Mer om Peter Söderback

  Peter arbetar som kyrkogårds- och fastighetschef inom Nordmarkens pastorat och har sin arbetsplats i Silbodal.

  Förvaltningsassistent

 • Isabel Lindberg

  Nordmarkens pastorat

  Förvaltningsassistent

  Mer om Isabel Lindberg

  Isabel arbetar som förvaltningsassistent inom Nordmarkens pastorat och har sin arbetsplats på pastorsexpeditionen i Silbodal.

Arbetsledare

  • Glenn Holen

   Nordmarkens pastorat

   Arbetsledare – kyrkvaktmästare

   Mer om Glenn Holen

   Glenn arbetar som kyrkvaktmästare i Östervallskogs församling och är även förman för Töcksmark, Östervallskog, Västra Fågelvik, Holmedal och Karlanda.

  • Krister Johannesson

   Krister Johannesson

   Nordmarkens pastorat

   Arbetsledare – kyrkvaktmästare

   Mer om Krister Johannesson

   Krister arbetar som kyrkvaktmästare i Silbodals församling och är även förman för Silbodal, Sillerud, Blomskog och Trankil.