Silleruds församlingsråd

Ordinarie ledamöter:

  • Britta Sillén Olsson
  • Margaretha Edholm
  • Lisa Larsson
  • Kerstin Klumpp
  • Inger Rueter
  • Bengt Rexed
  • Ulla Hagelin
  • Birgitta Johansson

Ersättare: