Begravningsavgift

Vem betalar begravningsavgift?
Begravningsavgiften betalas av alla inkomsttagare i Sverige oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller ej.

Vem beslutar över begravningsavgiften?
Före 1 januari 2017 bestämde varje pastorat/församling själv vad begravningsavgiften skulle vara men fr.o.m. 1 januari 2017 fastställs den av Kammarkollegiet.

Hur mycket betalar jag i begravningsavgift?
Hur mycket var och en betalar baseras på personens inkomst. Kammarkollegiet har fastställt avgiften för 2020 till 25 öre per intjänad hundralapp. För en person som tjänar 25 000 kr i månaden innebär det en avgift om 750 kr per år. År 2016, när Nordmarkens pastorat själv beslutade över avgiften, var det 69,5 öre per intjänad hundralapp. Det blev alltså en stor sänkning för den enskilde individen.

Vad ingår i begravningsavgiften?

 • Kostnad för gravplats i 25 år.
 • Gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet tills dess att gravsättning skett, med undantag för transporter för gravsättning utanför vårt område. 
 • Kremering.
 • Lokal för förvaring och visning av stoft.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Ovannämnada tjänster ingår oavsett om begravning sker där den avlidne var folkbokförd eller ej.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna t.ex:

 • Administration
 • Nyanläggning av begravningsplatser
 • Skötsel av de allmänna ytorna av begravningsplatsen
 • Vård och bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla gravplatsen
 • Begravningsombudets verksamhet