Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Begravningsavgift

Vem betalar begravningsavgift?
Begravningsavgiften betalas av alla inkomsttagare i Sverige oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller ej.

Vad ingår i begravningsavgiften?

 • Kostnad för gravplats i 25 år.
 • Gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet tills dess att gravsättning skett, med undantag för transporter för gravsättning utanför vårt område. 
 • Kremering.
 • Lokal för förvaring och visning av stoft.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Ovannämnada tjänster ingår oavsett om begravning sker där den avlidne var folkbokförd eller ej.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna t.ex:

 • Administration
 • Nyanläggning av begravningsplatser
 • Skötsel av de allmänna ytorna av begravningsplatsen
 • Vård och bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla gravplatsen
 • Begravningsombudets verksamhet