Östervallskogs kyrka

Östervallskogs kyrka är en praktisk landsbygdskyrka. Här samsas kyrkorummet med lokaler för både barn och äldre, kontor, kök och utrymmen för minnesstunder.

Östervallskogs kyrka uppfördes 1985. Den tidigare kyrkan totalförstördes i en brand 1983, och många av kyrkans inventarier förstördes i branden. Nattvardssilvret från 1700-talet räddades. Dopfunten från 1200-talet brandskadades men finns i den nuvarande kyrkan.

Den nuvarande kyrkan har byggts som en praktisk byggnad, som passar många av församlingens ändamål. Här finns både kök och samlingslokaler i samma byggnad som kyrkorummet.

Det händer i Östervallskogs kyrka