Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom pastoratet och väljs genom kyrkovalet vart fjärde år.

K U N G Ö R E L S E

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdagen den 10 april 2024 klockan 19.00 i Silbodals församlingshem.

 Dagordning och handlingar finns att hämta på pastorsexpeditionen

tel 0573-136 00, e-post nordmarkens.pastorat@svenskakyrkan.se

 Lena Svensson

Ordförande

 UTSEDDA Ledamöter och ersättare för
Mandatperioden 2021.01.01- 2025.12.31

 • Ordförande: Lena Svensson ( Socialdemokraterna) 073-0274741, lena.svenerik.svensson@gmail.com 
 • Förste vice ordförande: Britta Sillén (Centerpartiet) britta.olsson-sillen@svenskakyrkan.se
 • Andre vice ordförande: Lars Gustafsson (FISK) sunnanas@yahoo.se

 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

 • Ulla-Britt Svensson ( Socialdemokraterna)
 • Daniel Schützer ( Socialdemokraterna)
 • Annelie Heed (Socialdemokraterna)
 • Nils-Erik Thorell (Socialdemokraterna)
 • Ulla Hagelin ( Socialdemokreterna)
 • Caroline Blomstrand ( Socialdemokraterna)
 • Inger Digrell (Socialdemokraterna)

Ersättare:

 • Göte Persson, Ann-Britt Adolfsson, Birgitta Johansson, Kerstin Pettersson.

 

Borgerligt alternativ

 • Robin Olsson (Borgerligt Alternativ)
 • Kerstin Andersson (Borgerligt Alternativ)
 • Torleif Åhs (Borgerligt Alternativ)
 • Holger Eriksson (Borgerligt Alternativ)
 • Camilla Kristoffersson ( Borgerligt alternativ)

Ersättare:

 • Ingvar Jonsson, Anders Lindgren, Hellny Parklund.

 

Centerpartiet

 • Annika Holmstrand (Centerpartiet)
 • Birgitta Schmidt (Centerpartiet)
 • Lar-Olof Nilson( Centerpartiet)
 • Johanna Lenback Andersson (Centerpartiet)
 • Mats Wignell

Ersättare:

 • Erik Olsson, Lisbeth Karlsson, Katarina Johannesson.

 

Fria Liberaler i Svenska kyrkan

 • Lennart Berglund (FISK)
 • Runar Patriksson (FISK)
 • Lena Bryngelsson (FISK)
 • Berit Ericsson ( FISK)
 • Lars-Göran Larsson ( FISK)

Ersättare:

 • Marianne Tagesson Hansen, Uno Halfvardsson

Protokoll: 
Kyrkofullmäktigeprotokoll 2023-05-16