Västra Fågelviks kyrkogård

MYCKET VÄRDEFULLA GRAVVÅRDAR PÅ VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKOGÅRD

Västra kyrkogården

10.VÄ.01.27.28 Nils, Malin Eriksson

10.VÄ.02.8-10 Jon Kylander. I. Kylander, An, Kylander. Abel, Anna Kylander. Axel, Karin Kylander

10.VÄ.04.39-41 Julius Nilsson

10.VÄ.04.45 E.M. Bergqvist

10.VÄ.04.47 Gustav Olsson

Östra kyrkogården

Olof Eriksson

10.ÖS.01.53-54 Elof, Elisabet Jonsson, Karl Alfred, And. Reinhold

10.ÖS.01.65-66 A.E. Olsson, Hilma Olsson

10.ÖS.01.67 O.E. Olsson

10.ÖS.01.68 Olof Edv. Lundén

10.ÖS.01.78 Lisa Olsdotter

10.ÖS.01.91 Alma Betti Olssen

10.ÖS.01.97-98 Christoffer Eriksson. Anna Eriksson

10.ÖS.01.107-108 Anna Kristina Andreasson. Andreas Andreasson

10.ÖS.01.150 J. Eriksson, Fanny Eriksson

10.ÖS.01.152 E.J. Lindell, Eulalia Lindell

10.ÖS.02.116 Edla Tolfsson

10.ÖS.02.118 Edgard, Selma Andersson

10.ÖS.03.7-9 Selma Dagny Christoffersson. Albin, Tilda Christoffersson

10.ÖS.03.25 Hugo L. Larsson. Christina Larsson

10.ÖS.03.87 C.E. Olsson

10.ÖS.03.118 Nils Tolson, Ingeborg Haraldsdr. 

10.Ös.04.2 Aron Nilsson, Maria Olsdotter, Nils, Anders, Maria

10.ÖS.04.8 Anders, Anna Nilsson

10.ÖS.04.14 Maria Jonsson, Erik Andersson

10.ÖS.04.16 P. Haglund, Maria, Arvid

10.ÖS.04.29 Olof Albert, Ida Olsson

10.ÖS.04.79a-b Carl Andersson, Maria f. Olsdotter

10.ÖS.04.80 Anders Engelbrektsson

10.ÖS.04.107 Anders, Vilhelmina Nilsson, And. Alb., Anna

10.ÖS.04.115 

10.ÖS.04.121-122 Edvin, Mina Eriksson

10.ÖS.04.128 

 Gjutjärnskors

Se information om alla utvalda gjurjärnskors.

VÄRDEFULLA GRAVVÅRDAR PÅ VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKOGÅRD


10 Vä 01 10
10 Vä 0116-17
10 Vä 01 29
10 Vä 01 34a
10 Vä 01 36
10 Vä 02 1a
10 Vä 02 1b
10 Vä 02 3-4
10 Vä 02 11
10 Vä 02 12-13
10 Vä 02 14-15
10 Vä 02 17-18
10 Vä 02 21-22
10 Vä 02 23-24
10 Vä 03 3
10 Vä 03 40
10 Vä 03 41
10 Vä 03 50
10 Vä 04 4
10 Vä 04 22a-22b
10 Vä 04 26
10 Vä 04 44a
10 Vä 04 46
10 Vä 04 53
10 Vä 04 55
10 Vä 04 82
10 Vä 04 99-100
10 Ös 01 14
10 Ös 01 37-38
10 Ös 01 80
10 Ös 01 92
10 Ös 01 100
10 Ös 01 102
10 Ös 01 105-106
10 Ös 01 123
10 Ös 01 133-134
10 Ös 01 135
10 Ös 01 146
10 Ös 01 151
10 Ös 01 156
10 Ös 01 157
10 Ös 02 58
10 Ös 02 73
10 Ös 02 85
10 Ös 02 87
10 Ös 02 88-89
10 Ös 02 91
10 Ös 02 95
10 Ös 02 111
10 Ös 02 113-114
10 Ös 02 124
10 Ös 02 125
10 Ös 02 127
10 Ös 03 14
10 Ös 03 25
10 Ös 03 96-a-d
10 Ös 03 140
10 Ös 03 141
10 Ös 03 145
10 Ös 04 4
10 Ös 04 31
10 Ös 04 33
10 Ös 04 39
10 Ös 04 40
10 Ös 04 43
10 Ös 04 68
10 Ös 04 73
10 Ös 04 76
10 Ös 04 85a-85b
10 Ös 04 109a-109b
10 Ös 04 110-111
10 Ös 04 127
10 Ös 04 131
10 Ös 04 132
10 Ös 04 147