Silleruds församling

Silleruds kyrka

Silleruds kyrka, Värmlands enda centralkyrka uppfördes på 1880-talet efter ritningar av  arkitekten Emil Langlet. Silleruds nuvarande kyrka föregicks av en spånklädd korskyrka av trä från 1662, vilken i sin tur föregåtts av en liten medeltida träkyrka. Båda dessa kyrkor var belägna på samma plats, vid sjön  Östra Silen ca 4 km söder om den nuvarande kyrkan. Från den medeltida kyrkan finns dopfuntens cuppa bevarad, sannolikt tillverkad på 1200-talet.

Arkitekt för den nya kyrkan var Emil Langlet. Silleruds kyrka, som är Värmlands enda centralkyrka, gavs en åttkantig form med ett kraftigt centraltorn flankerat av fyra mindre. Exteriört utformades kyrkan, som är byggd i tegel  och vitputsad, i en blandstil med framförallt nyromanska detaljer. Den samtidigt anlagda begravningsplatsen gavs ett radiellt utgående gångsystem. Den oregelbundet åttkantiga planen röjer sig dock mycket litet i kyrkorummet som gör ett närmast runt intryck. Den klassicistiska altaruppsatsen med altartavla av Wilhelm Dahlbom står uppställd mot den bakre tvärväggen. 1970 uppfördes en klockstapel på den gamla kyrkplatsen. Här hänger idag en klocka från den gamla kyrkan.

Silleruds kyrkogård

Silleruds kyrkogård, som ursprungligen har formen av ett stjärnsystem med kyrkan i centrum, har utvidgats 2 gånger, på 1940-och 1990-talet. Den senaste utökningen gjordes efter ritningar av Friedhelm Boes. År 1995 anlades en minneslund i sydväst med planteringar, stensättningar och rinnande vatten.

Silleruds församling har en egen hemsida. För att komma till den, klicka här.

Klicka här för att komma till Silleruds församlingsråd.