Silleruds kyrka
Foto: Lennart Jonsson

Välkommen till Silleruds församling

 

Utdelning ur Ernst Nilssons fond 2021

Gäller personer bosatta i Sillerud. ”för främjande av barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, med företräde för personer födda eller bosatta i Älgåna” 
Ansökan sker på särskild blankett som kan fås eller rekvireras från pastorsexpeditionen eller hämtas via länken nedan.
Ansökan med uppgifter om studier eller annat behov, bankkontonr.
och personnr. skall vara församlingsrådet tillhanda senast 30/9 2021.
Skickas till Silleruds församling, Sockenstugan, 672 95 Årjäng
Ansökningar inkomna efter 30/9 behandlas ej.

 

Ansökningsblankett till Ernst Nilssons fond

Silleruds församlingsråd

Ordinarie Ledamöter:
Nils-Erik Thorell ordförande
Gerd Wahlström v. ordförande
Margaretha Edholm 2:e vice ordförande
Britta Nilsson
Kerstin Dahl Blomqust
Vera Nätt
Gunvor Andersson
Birgitta Johansson

Ersättare:
Peter Ring
Kerstin Klumpp
Lisa Larsson

Det finns en minnesskrift som beskriver Silleruds kyrka. Läs den här.

Silleruds kyrka Foto: Karlstad stift

 

Se filmen om Silleruds kyrka här.