Silleruds kyrka
Foto: Lennart Jonsson

Välkommen till Silleruds församling

Dags att söka bidrag ur Ernst Nilssons fond.
Ansökningar skickas till Silleruds församling Sockenstugan 67295 ÅRJÄNG.
Märk kuvertet med Ernst Nilssons fond.
Ansökningar skall skall ske på särskild blankett som finns att hämtas här eller från pastorsexpeditionen och skall ha inkommit senast 30 september 2020.

Silleruds församlingsråd

Ordinarie Ledamöter:
Nils-Erik Thorell ordförande
Gerd Wahlström v. ordförande
Margaretha Edholm 2:e vice ordförande
Britta Nilsson
Kerstin Dahl Blomqust
Vera Nätt
Gunvor Andersson
Birgitta Johansson

Ersättare:
Gunnar Helg
Peter Ring
Kerstin Klumpp
Lisa Larsson

Det finns en minnesskrift som beskriver Silleruds kyrka. Läs den här.

Silleruds kyrka Foto: Karlstad stift

 

Se filmen om Silleruds kyrka här.