Här kan du nå oss

Här kan du nå oss
Pastorsexpedition
Silbodals församlingshem
Box 106, 672 23 ÅRJÄNG
Tel: 0573-136 00
Fax: 0573-136 41
Epost: nordmarkens.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider:
Månd, onsd-fred 9-12 
Tisd, torsd. 14-16

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/sillerud

Direktnummer

Kyrkogårdsexpeditionen.                 0573 - 136 23

Präst
Ingela Älvskog
0730226954
E-post: ingela.alvskog@svenskakyrkan.se

 Sockenstugans kök
0573 - 40213

Kantorns kontor 
0573 - 136 15
Kantor Anna Danielsson                  
mobil 072-20 81 506 

Ungdomsledare
Cecilia Johansson
E-post: cecilia.johansson@svenskakyrkan.se

   
Församlingsrådets ordf.  
Nils-Erik Thorell
bost. 0573 - 430 65

Kondoleanser:                                  Ring 0573-136 00 minst 3 dagar före på exp.tid

Blomsterfonden
32 83 38 - 9

Kerstin Segerbergs minnesfond
Bg 724 - 7000