Kyrkans musikverksamhet

Kyrkans musikverksamhet i sockenstugan

Kyrkokören:       Torsdagar 19.00

Välkommen hälsar Anna Danielsson