Östervallskogs församling

Östervallskogs kyrka

Uppfördes 1985 efter ritningar av arkitekten Janne Feldt. Den nuvarande kyrkan har föregåtts av minst två kyrkor och sannolikt har här en gång funnits en medeltida kyrka. Före 1868 var Östervallskogs kyrka placerad i södra delen av socknen, på hemmanet Stommen.

En ny stor träkyrka uppfördes på 1860-talet, 5 km norr om den gamla  kyrkplatsen, efter ritningar av arkitekten Johan  Hawerman. Den 24 oktober 1983 brann Östervallskogs  kyrka ner till grunden.

En nytt kyrkbygge påbörjades och 1985 stod den färdig för invigning. Kyrkan, som är ritad av arkitekten Janne Feldt, är byggd i trä och består av en kyrksal längst i öster, församlingslokaler sammanbyggda med  kyrksalen samt ett västtorn. Arkitekten har gett kyrksalen en form som, mer än de flesta moderna kyrkor, går tillbaka på en traditionell kyrkotyp.

De flesta av den äldre kyrkans inventarier förstördes i branden men några har bevarats bland annat nattvardskalk, oblatask och oblatjärn, alla från 1700-talet.

Kyrkans gamla dopfunt, tillverkad av sandsten på 1200-talet finns bevarad men skadades svårt vid branden. Till kyrkans nya inventarier hör bland annat de vackra ljuskronorna gjorda av Jerry Eriksson. Bygdekonstnären Åke Nilsson har tillverkat altartavlan.  Många av  kyrkans  nya inventarier har skänkts av församlingsbor. En praktisk landsortskykra med kök, pastorsexpedition och lokaler för verksamhet bland barn och äldre, samt för minnesstunder.  Bra orgel och nyinköpt flygel invigd 2012.

Östervallskogs kyrkogård

Den äldsta delen av kyrkogården är från 1868. Den har senare blivit utbyggd i flera omgångar. En utbyggnation ägde rum på 1960-talet och en på 1970-talet. Den senaste utvidgningen skedde 2004 då ett urnlundsområde anlades.

Klicka här för att komma till Östervallkogs församlingsråd.