Holmedal-Karlandas församlingsråd

Ordinarie ledamöter:

 • Bo Kylander, ordförande, 073-061 92 97 boerkyl@gmail.com
 • Lena Svensson
 • Inge Digrell
 • Margareta Oscarsson
 • Fredrik Andersson
 • Lennart Andersson
 • Marianne Åstedt
 • Nils Olof Axelsson

Ersättare:

 • Birgitta Schmidt
 • Ama Kingdon Morris
 • Sven-Eric Åstedt
 • Bruno Norén
 • Kjell Olsson
 • Kerstin Unneberg

Församlingspräst: Rune Wallmyr
0573-13601