Trankils församlingsråd

Ordinarie ledamöter:

 • Jan-Erik Olsson
 • Anders Persson
 • Per-Inge Löfving
 • Rolf Lennartsson
 • Eva Ek
 • Jan-Christer Thell
 • Gunnel Thell
 • Olle Gavling

Ersättare:

 • Margareta Ek
 • Christina Löfving
 • Marita Lennartsson
 • Kjell Kihlgren

Församlingspräst