Trankils församlingsråd

Ordinarie ledamöter:

  • Jan-Erik Olsson
  • Anders Persson
  • Per-Inge Löfving
  • Rolf Lennartsson
  • Eva Ek
  • Jan-Christer Thell
  • Gunnel Thell
  • Olle Gavling

Ersättare:

  • Margareta Ek
  • Christina Löfving
  • Marita Lennartsson
  • Kjell Kihlgren

Församlingspräst