Färggrann takmålning i kupoltak.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Kyrkor och mötesplatser

Inom Nordmarkens pastorat finns åtta församlingar och nio kyrkor med tillhörande kyrkogård.