Blomskogs församlingsråd

Ordinarie ledamöter:

  • Gunnel Andersson
  • Per Olsson
  • Maria Carlsson
  • Roger Lundqvist
  • Stefan Nilsson
  • Renée Berntsson
  • Laila Nilsson

Ersättare:

  • Mie Bruun
  • Kent Ström
  • Sara Thell Andreasson

Församlingspräst: Kjell Blomstrand 073-0451692