Blomskogs församlingsråd

Ordinarie ledamöter:

 • Laila Nilsson, ordförande, 0573-301 93, 076-146 69 25 laila.nilsson@svenskakyrkan.se
 • Gunnel Andersson
 • Maria Carlsson
 • Stefan Nilsson
 • Roger Lundqvist
 • Therese Gustafsson
 • Tony Danielsson
 • Per Olsson

Ersättare:

 • Irma Brask
 • Mie Bruun
 • Inger Granath
 • Renée Berndtsson

Församlingspräst: Kjell Blomstrand
0573-13601