Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vanliga frågor om gravsättning

Vad kostar en gravplats?

Alla som är folkbokförda inom Sverige betalar en begravningsavgift. I den ingår rätt till gravplats i 25 år.

Vilka olika gravskick finns?

Nordmarkens pastorat erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser, minneslund och askgravlund. Läs mer om de olika gravskicken. Man kan också sprida askan från en avliden i naturen. För det krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsen i Värmlands sida.

Kan jag boka en gravplats i förväg?

Nej. Det är inte möjligt att förboka en gravplats. Upplåtelse av gravrätt sker först när gravsättningen görs. Du kan däremot meddela dina närstående att du vill gravsättas inom ett visst kvarter eller område på en kyrkogård, så kan de framföra det önskemålet när de ska välja gravplats.

Får jag välja var en anhörig ska gravsättas?

Ja, i mån av plats på den aktuella kyrkogården. När det gäller allmänna kyrkogårdar kan gravsättning ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Du kan vända dig till kyrkogårdsförvaltningen vid den kyrkogård du önskar för att höra vilka möjligheter som finns. Det är dock den avlidnes önskemål om gravplats och gravskick som först och främst ska tillgodoses

Kan man flytta en gravsatt person till en annan plats?

Nej.