En liten skylt som gått sönder står vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vanliga frågor om gravrätt

Måste det finnas en gravrättsinnehavare?

Ja, varje grav ska ha en gravrättsinnehavare. Ett dödsbo har en skyldighet att anmälan en ny gravrättsinnehavare när nuvarande avlider.

Vad bestämmer man över?

Du bestämmer vem som får gravsättas på platsen, hur graven ska skötas, du kan ansöka om att sätta upp en gravsten o.s.v.

Vad gör ni om det inte finns någon gravrättsinnehavare?

Vi följer den arbetsgång som är framtagen när det gäller att söka efter gravrättsinnehavare. Den går ut på att sätta upp kontakskyltar vid respektive grav. Här kan du läsa mer om arbetsgången.

Kostar det något att vara gravrättsinnehavare?

Det kostar ingenting att bli gravrättsinnehavare, men det kan tillkomma kostnader när du är gravrättsinnehavare. Om gravstenen behöver åtgärdas bekostas detta av gravrättsinnehavaren. När gravrätten går ut kan man förlänga den i 15 år mot en avgift på 750 kr. Om man inte vill sköta graven själv kan man köpa skötsel.

Hur gör jag för att bli gravrättsinnehavare?

Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så skickar vi en blankett till dig där du får ansöka om att bli gravrättsinnehavare. Ansökan behandlas sedan av förvaltningen.

Vi är flera släktingar som vill vara gravrättsinnehavare, går det?

Ja, det går bra att vara flera gravrättsinnehavare.

Hur länge gäller gravrätten?

Gravrätten gäller i 25 år från den senaste gravsättningen. När gravrätten går ut kan den förlängas med 15 år i taget mot en avgift på 750 kr. En förutsättning för att få förnya gravrätten är att gravplatsen är vårdad. 

Kan jag förnya gravrätten i 30 år framåt (2 * 15 år)?

Du kan förnya gravrätten i 15 år. När de åren har gått får du en ny förfrågan om du vill förnya i 15 ytterligare år. Det går att förlänga i 15 års intervaller så länge man vill. Det går inte att förnya 30 år och betala dubbla avgifter. Det är endast 15 år i taget som gäller.

Det står att gravrättstiden gick ut 1983, betalar jag kostanden för förnyelse från 1983 då?

Nej, det behöver du inte göra. Om du förnyar gravrätten i år så betalar du för innevarande år och 15 år framåt.

Hur gör jag om jag vill återlämna en gravplats?

Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen så får du en blankett hemskickad. När en gravrätt återlämnas tas befintlig gravsten bort av kyrkogårdsförvaltningen, om inte gravrättsinnehavaren valt att ta hand om den själv eller stenen bedöms vara kulturhistoriskt värdefull. När det har gått 25 år sedan den senaste gravsättningen kan graven upplåtas igen till en ny innehavare. Vid nya gravsättningar tar man hänsyn till var tidigare gravsättningar är gjorda. Den eller de som är gravsatta i graven kommer alltid att ligga kvar.