Foto: Linda Mickelsson / IKON

Är din gravsten säker?

Sommaren 2013 tog Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara.

Under 2015 pågörjade kyrkogårdsförvaltningen i Nordmarkens pastorat ett trycktest på samtliga gravstenar. Kontrollerna ska genomföras vart femte år. Gravstenarna kontrolleras i tre steg. Först kontrolleras att gravstenen inte lutar för mycket, därefter att det finns två dubbar mellan livstenen och sockeln och till sist att gravstenen klarar ett tryck- och dragtest på 35 kg. De gravstenar som inte klarar det uppsatta gränsvärdet kommer att säkras tillfälligt med en stolpe. Ett brev med mer information kommer att skickas ut till berörda gravrättsinnehavare. 

 

 

 

Har du åtgärdat gravstenen själv?

Om du själv har åtgärdat din gravsten behöver vi veta hur du har gått till väga.

Fyll i formuläret nedan så skickas informationen till oss.

Vill du hellre skriva ut en blankett och fylla i för hand kan du göra det genom att klicka här: Jag har själv åtgärdat gravstenen

Skicka blanketten till:

Nordmarkens pastorat
Kyrkogårdsexpeditionen
Box 106
672 23 Årjäng