Foto: Linda Mickelsson / IKON

Är din gravsten säker?

Sommaren 2013 tog Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara.

Under 2015 pågörjade kyrkogårdsförvaltningen i Nordmarkens pastorat ett trycktest på samtliga gravstenar. De gravstenar som inte klarar det uppsatta gränsvärdet kommer att säkras tillfälligt (6 månader). 

En skylt kommer att sättas upp vid gravstenen som uppmanar anhöriga att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och ett brev med mer information kommer att skickas ut till berörda gravrättsinnehavare som finns registrerade i gravboken.

Håll utkik efter en skylt vid just din grav och tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

 

 

 

Har du åtgärdat gravstenen själv?

Om du själv har åtgärdat din gravsten behöver vi veta hur du har gått till väga.

Fyll i formuläret nedan så skickas informationen till oss.

Vill du hellre skriva ut en blankett och fylla i för hand kan du göra det genom att klicka här: Jag har själv åtgärdat gravstenen

Skicka blanketten till:

Nordmarkens pastorat
Kyrkogårdsexpeditionen
Box 106
672 23 Årjäng